Städdag, 7 november 2020

Städdag

Välkomna till höstens städ dag, vi samlas kl 10 på plats invid mastkranen i hamnen. Vi beräknas vara klara vid 14-tiden. Vi avslutar med korvgrillning och något att dricka!

Vi noterar vilka som närvarar. Vi hoppas på en fin fin lördag, hoppas vi ses!

Styrelsen