Båtsamvekan informationsblad hösten 2020

Sommaren har passerat och nu är hösten här och allt vad det innebär med att ta upp och vinterförvara. Med vinterförvaringen ökar enligt tradition stölder och det kan förstöra nästkommande båtsäsong.

  • Välj vinterförvaring med omsorg, förvara inte båtmotorn vid fritidshuset.
  • Töm båten.
  • Ta om möjligt bort utombordsmotor.
  • Om båten förvaras på trailer ska den vara låst med godkänt lås.
  • Se till båten ofta. Kontrollera den även invändigt.
  • Notera om grannens båt har utsatts för stöld/stöldförsök, till exempel utombordsmotor.
  • Om du har spårsändare, kontrollera batteriet under vinterförvaringen och när det är dags att sjösätta.
  • All form av godkänd stöldmärkning rekommenderas, exempelvis DNA märkning, spårsändare och Micro chip.
Polis

Läs mer om hur du skyddar dig på länken nedan:

https://www.larmtjanst.se/globalassets/tips-och-rad/pdf/samverkan-mot-batbrott-2019.pdf

Vid pågående brott, ring 112. Har du ett tips, kontakta 114 14.

Lana Pålsson
Kommunpolis
Haninge, Nynäshamn