Kort rapport från årsmötet

Årsmöte

Årsmötet ägde rum den 10 december 2014  i Göta SS lokaler på Långholmen.

16 röstberättigade medlemmar deltog i mötet. På grund av sjukdom kunde inte

revisorerna närvara vid mötet vilket fick till följd att ett antal  viktiga beslut inte kunde tas.

För att komplettera detta utlysdes ett extra möte som hölls den 30 januari. Till detta möte kom 11 medlemmar.

Några noteringar från mötet:

Verksamhetsplanen godkändes, se nedan

Medlemsavgifterna  skall vara oförändrade under 2015

Ny i styrelsen är Hanneli Hillertorp

Lämnat styrelsen efter väldigt många år har Bo Tengblad

 

Verksamhetsplan 2015

För verksamhetsåret 2015 planerar Spiruddens BK följande aktiviteter.

  •  Fortsatt underhåll av bojekan.
  •  Fortsätta med utfyllning av parkeringsytor nere vid sjön.
  •  Anskaffa diverse redskap, krattor, räfsor mm.
  •  Reparation av mastkranen, bland annat behöver spelet repareras.
  •  Anskaffa och byta ut fem skottkärror.
  •  Reparation av belysning, skylift behöver hyras för att byta ljuskällor i de höga stolparna.
  •  Anskaffa motorsåg och skyddskläder.
  •  Reparera slipen, borttagning av trasiga betongplattor som skall ersättas med nya.
  •  Anskaffning av handverktyg.
  •  Under året planeras två medlemsträffar då vi städar området samt flyttar bojar som är olämpligt placerade.

Lördagen den 25 april samlas de som har sina båtar på C-bryggans södra sida samt de som har sina båtar på D-bryggans norra sida.

Lördagen den 14 november samlas de som har sina båtar på D-bryggans södra sida samt de som har sina båtar på E-bryggans norra sida.

Samlingarna sker kl 09.00