Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan 2016

För verksamhetsåret 2016 planerar Spiruddens BK följande aktiviteter

1.    Reparation av belysning, på samtliga bryggor, skylift behöver hyras för underhåll av ljusstolpar.

 

2.    Reparation av mastkranen, bland annat behöver spelet repareras.

 

3.    Fortsätta med utfyllning av parkeringsytor nere vid sjön.

 

4.    Reparera slipen, borttagning av trasiga betongplattor som skall ersättas med nya.

 

Om resurserna räcker till,

·         Fortsatt underhåll av bojekan.

·         Anskaffa diverse redskap, mm.

·         Anskaffa och byta ut fem skottkärror.

·         Anskaffa motorsåg och skyddskläder.

·         Anskaffning av handverktyg.

Under året planeras två medlemsträffar var av den första är 14/5 kl 9,00 då vi städar området samt flyttar bojar som är olämpligt placerade.

Årets avgifter – 2016

Avgifter 2016

 

Medlemsavgift per kalenderår                                             300 kr

Nyttjanderättsavgift, betalas första gången båtplats nyttjas 3000 kr

Hamnavgift/Bryggavgift per kalenderår;

                                            <2,10 m       2 moduler    1500 kr

                                            <3,20 m       3 moduler    2250 kr

                                            <4,00 m       4 moduler    3000 kr

Nyckeldeposition                                                             500 kr

(Nyckel till vägbom och bryggrind kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition för varje nyckel.)

Klubbvimpel                                                                 200 kr

(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)

Administrationsavgift                                                    500 kr

Ej anmält ändring av båt / email-adress                          500 kr

Brott mot stadgarna                                                    1000 kr

Förlorad nyckel                                                              500 kr

 

Anmälan att hamnplats/bryggplats inte kommer att nyttjas ska meddelas hamnkapten senast sista februari, annars debiteras avgift som föregående år.