Medlemskap

Spiruddens Båtklubb är en ideell förening som drivs utan vinstintresse. Verksamheten genomförs av medlemmarnas engagemang och arbetsinsatser som därmed håller våra kostnader och avgifter på en attraktiv nivå. Som medlem förväntar vi oss din insats och stöd.

Är du intresserad av båtplats? Hos oss kan endast medlemmar inneha båtplats eller stå i kö för båtplats. Vi har inga vinterplatser eller uppställningsplatser och vi kan inte ta emot båtar större än 4m x 12m och ett deplacement på 8 ton.

För att bli medlem,ska du fylla i en medlemsansökan och du måste förskottsbetala medlemsavgiften till pg 24 21 03-0. Märk betalningen med förnamn och efternamn. Ditt medlemskap blir registrerat först när betalningen registrerats av klubben.

Är du redan medlem och vill ändra dina uppgifter eller byta hamnplats? Logga in på https://bas.batunionen.se

Bryggplats hyres för viss överenskommen båt, inte hamnplats. Kontroller äger regelbundet rum för att säkerställa att rätt båt ligger på anvisad plats. Hamnkapten har rätt att anvisa ny hamnplats, vid behov.

Faktura avseende medlemsavgift etc. aviseras till den adress medlemmen uppgivit till klubben. Det är medlemmens ansvar att anmäla ny mail så att eventuell uteslutning inte beror på felaktig adress. Det åligger inte klubben att söka efter ny adress.

Begäran om utträde ur klubben ska meddelas skriftligt till klubbens kassör. Utträdet gäller från och med månadsskiftet efter att begäran kommit klubben tillhanda. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast efter påminnelsens sista betalningsdag anses ha utträtt ur klubben. Rätt till bryggplats upphör därmed omedelbart.

Som medlem är man skyldig att ha vetskap och följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter.

Avgifter

Ordningsföreskrifter

Ansvar och försäkringar