Städdag, 23 april 2022

Städdag

Välkomna till vårens städdag, vi samlas kl 10 på plats invid mastkranen i hamnen. Vi beräknas vara klara 13-tiden. Vi avslutar med korvgrillning och något att dricka!

Vi noterar vilka som närvarar. Vi hoppas på en fin fin lördag, hoppas vi ses!

Styrelsen