Man överbord…

Flythjälpmedel

Om olyckan är framme är det viktigt att samtliga ombord har någon form av flytväst. För att undvika att hamna i vattnet kan man använda en säkerhetssele.

Allra bäst är det förstås att undvika att hamna i vattnet. I överbyggda båtar med fästen för säkerhetslina bör man använda en säkerhetssele eller flytväst med inbyggt fäste för säkerhetslina. Kontrollera båtens säkringsöglor. Prova!

Samtliga ombord ska ha en flytväst i rätt storlek.

Flytväst

Var noga med att flytvästen du använder är CE-märkt. Flytvästar för fritidsbruk är indelade i tre kategorier

  • 50 Newton
  • 100 Newton
  • 150 Newton.

Siffran är ett mått på flytkraften. En människa behöver mellan 20 och 30 Newtons extra flytkraft för att hålla sig flytande.

Valet av flytväst är beroende av ett antal faktorer som typ av farvatten, verksamhet, ålder med mera. Uppblåsbara flytvästar kräver särskild uppmärksamhet för att vara tillförlitliga.

Se film om uppblåsbara flytvästar

Den säkraste västen är räddningsvästen. Den finns i både 100N och 150N. Gemensamt för dessa är att de har stor flytkraft kombinerat med en ordentlig krage som håller upp huvudet.

Barn och vuxna som inte kan simma ska använda räddningsväst