Hur förtöjer man vid y-bommar?

Så här förtöjer du båten vid bommar.

Här ska du förtöja båten med sträckta tampar, fören ska helst hamna 30 – 40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det absolut inte går att dra in den ända in till bryggan!

Använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna.  Förtamparna och aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan eller att båten driver ut från bryggan. Inga tampar får vara förankrade i bryggan.

Förtöjningstamparna skall vara försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador.

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tamparna ej gå vinkelrät ut från båten/bommen.

Förse båten med lämpliga fendrar på båtens båda sidor för att skydda friborden. Båten får inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom.

Se skisserna nedan hur förtöjningen bör se ut

Beroende på båtens längd i förhållande till bommarna – om bommarna är längre än båten – kan något av alternativen 2 eller 3 användas.