Elektriker

Vi söker en medlem som har elbehörighet och som har tid och intresse för att hålla föreningens kostnader nere genom att hjälpa till med mindre och enklare underhåll av våra elinstallationer.

Vid intresse och ev frågor kontakta ordforande@spiruddensbk.se

Fler aktiva medlemmar

Vi söker efter fler aktiva medlemmar som kan hjälpa till med styrelsearbete och andra lite mer praktiska sysslor i vår hamn. Blir vi fler aktiva så blir bördan väldigt liten på varje aktiv medlem…