Städdag, 13 november 2021

Städdag

Välkomna till höstens städdag, vi samlas kl 10 på plats invid mastkranen i hamnen. Vi beräknas vara klara vid 13-tiden. Vi avslutar med korvgrillning och något att dricka!

Vi noterar vilka som närvarar. Vi hoppas på en fin fin lördag, hoppas vi ses!

Styrelsen