Årsmöte 2016

Nu är det dags för klubbens årsmöte 2016!

Kolla din email, där har du nu fått årsmöteshandlingar.

Årsmötet hålls den 6 december 2016 kl 19.00

Plats, Volvo Truck Center Sweden AB, Lännavägen 62, 141 46 Huddinge, Sverige

https://maps.google.com/maps?hl=sv&q=Volvo%20Truck%20Center%20Sweden%20AB%2C%20L%C3%A4nnav%C3%A4gen%2062%2C%20141%2046%20Huddinge%2C%20Sverige&source=calendar

Lite bilder från höstens städdag, 2016