Städdag, 7 november 2020

Städdag

Välkomna till höstens städ dag, vi samlas kl 10 på plats invid mastkranen i hamnen. Vi beräknas vara klara vid 14-tiden. Vi avslutar med korvgrillning och något att dricka!

Vi noterar vilka som närvarar. Vi hoppas på en fin fin lördag, hoppas vi ses!

Styrelsen

Städdag Lördag 14 november 2015

Välkommna!

Alla medlemmar är hjärtligt välkommna att delta i höstens städdag, Lördag 14 november 2015 kl 09.00

Särskilt de som har sina båtar på D-bryggans södra sida (höger sida, sett ifrån grinden) samt de som har sina båtar på E-bryggans norra sida (vänster sida, sett ifrån grinden). För justering av era bojstenar.

Vi bjuder på korvgrillning.

Lägg till vår google-kalender Spiruddens Båtklubb för att alltid hålla dig uppdaterad.