Kontakta oss, Styrelsen

Rolf SegermanOrdförande

Rolf Segerman

ordforande@spiruddensbk.se

070-363 19 31


Kjell ErikssonVice ordförande

Kjell Eriksson

vordforande@spiruddensbk.se

073-713 66 52


Hamnkapten

Tomas Hermansson, fördelar hamnplatser

hamnkapten@spiruddensbk.se

076-721 81 45


Vice Hamnkapten

Patrik Bergman

vhamnkapten@spiruddensbk.se


Lennart WiksénUnderhåll

Lennart Wiksén, hanterar bryggor och underhåll av hamnen.

bryggor@spiruddensbk.se

072-701 07 48


Monica HurtigKassör

Monica Hurtig

kassor@spiruddensbk.se


Sekreterare

Gunnar Fjaestad

sekreterare@spiruddensbk.se


Suppleanter

Fredrik Kant
070-787 06 01


Webmaster

Tomas Hermansson

webmaster@spiruddensbk.se


Revisorer

Ordinarie   Yngve Skog

Ordinarie   Christer Forsgren


Valberedning

valberedning@spiruddensbk.se

Valberedare Johan Magnusson

Sammankallande Kerstin Kindström