Varning för omärkt ”flytbrygga”

Vi vill informera er om en potentiell fara som kan uppstå vid segling i och runt hamnen. Länsstyrelsen har gett i uppdrag till Stockholm Stad att montera upp skyltar om fiskeförbud, men tyvärr har själva skyltarna dröjt. Flytbryggorna, där skyltarna ska monteras, har redan placerats ut precis utanför hamnen. Dessa flytbryggor ligger precis vid vattenytan och det finns en uppenbar risk att någon seglar på dem, vilket kan vara olyckligt.

Oliver meddelar dock att skyltarna kommer att sättas på plats under veckan. Tills dess ber vi er vara extra försiktiga när ni seglar ut eller in till klubben. Var uppmärksamma på de flytbryggor som ligger i området och undvik att kollidera med dem.

Vi vill också uppmärksamma er på att det finns en åvaöring som leker i ån som mynnar ut precis intill vår båtklubb. Ni kanske har sett Smoltfällan och sälskrämman som ligger längre in i viken. Vi uppmanar er att vara försiktiga och undvika att störa eller skada fisken eller dess livsmiljö.

Vi kommer att meddela er så snart skyltarna är på plats och risken för kollision minskar. Tills dess tackar vi er för er förståelse och uppmanar er att vara extra varsamma när ni seglar i området.