Avgifter

Avgifter


Avgifter, engång
Förstagångsavgift ordinarie2 000 kr

Depositioner
Y-bom 10 m, deposition9 500 kr
Y-bom 8 m, deposition9 000 kr
Y-bom 7 m, deposition8 300 kr
Y-bom 6 m, deposition5 700 kr
Nyckeldeposition
(Nyckel till vägbom och brygga kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition
för varje nyckel.)
500 kr

Avgifter, årligen
Medlemsavgift per kalenderår400 kr
Båtplatshyra, avgift/10 cm90 kr
Y-bom, underhåll700 kr

Övriga
Rampavgift (för medlemmar utan båtplats)1 200 kr
Vinterplats (i sjön)2 000 kr
Klubbvimpel
(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)
200 kr
Administrationsavgift500 kr
Pliktavgift1 000 kr

Bryggavgiften reduceras första året beroende på när på året enligt nedan

Full avgift Halv avgift ingen bryggavgift
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Uppsägning av bryggplats

Full avgift Ingen avgift återbetalas under året
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec