Hamnen

Flygfoto hamnen
Flygfoto hamnen

WGS84 decimal (lat, lon) 59.171118, 18.369999
Se karta (Google maps)

Hamnanläggningen skapades av Stockholm Fritid på 60-talet och har successivt byggts ut. I dag består hamnen av 16 pontoner fördelade på sex bryggor med 220 båtar av olika typer och storlekar.

SBK arrenderar markområdet och hyr bryggorna sedan 1992 av Stockholm Fritid.

Området ligger c:a en mil från Dalarövägen och allmänna Hamnkartakommunikationer saknas.

SBK erbjuder endast sommarplatser. Tillgång till mastkran och bojeka samt eluttag finns vid servicebryggan.

På våra bilder ser du hur hamnen ser ut och hur bryggorna är fördelade samt vilken bokstavsbeteckning de har.

Varje båtägare svarar för sin förtöjning i enlighet med SBK’s ordningsregler. Ett begränsat antal parkeringsplatser finns inne på området som ”skyddas” av en vägbom. En större parkering finns utanför vägbommen.