Städdag 29 oktober 2016

Höstens städdag sker den 29 oktober med start kl 09.00 till ca 14.00

Båtplatsinnehavare på A-bryggans norra sida (udda bryggplatsnummer) kallas, för justering av era bojstenar.

Både gamla och nya medlemmar är välkommna,  nya medlemmar är särskilt välkomna för en presentation av klubbens verksamhet.

Som vanligt kommer även underhåll av våra bryggor och mark att ske, t ex underhåll av mastkran m m. Vi bjuder på lite enkel dricka och korvgrillning.