Styrelsen inbjuder till medlemsmöte på Höstens städdag i hamnen

Lördag 27 oktober 2018 kl. 10.00

Förslag till dagordning

Ny stadgar

På mötet kommer vi att diskutera och rösta om ett förslag till en ny stadgar. Samt diskutera om ett mer långtgående samarbete/sammangående med Åva Båtsällskap.

Vi i styrelsen har insett att vår nuvarande stadgar inte uppfyller dagens krav där allt mer behöver vara mer tydligt, reglerat i stadgar och föreskrifter för att klubben inte ska riskera att hamna i juridiska tvister med medlemmar eller utomstående. Detta innebär att styrelsens ansvar blir tydligare. Styrelsen får också tydligare riktlinjer för sitt arbete. Styrelsen väljer att föreslå SMBF’s normstadgar med någon mindre justering.

Vi i styrelsen ser ett stort problem i rekrytering till klubbens styrelseuppdrag. Vi är flera som vill avsluta våra uppdrag. Klubben behöver en styrelse som kan hantera de stora ekonomiska frågor som kommer de närmaste åren, klubben behöver ha kunniga i avtalsjuridik och ekonomi för att inte trampa i klaveret när nya arrenden ska omförhandlas. Klubben behöver många aktiva för att de skyldigheter klubben har gentemot medlemmarna ska uppfyllas. De aktiva behöver känna att de har möjlighet att lära sig hantera det mycket effektiva systemet (BAS) för klubbens administration. Samtliga i styrelsen behöver kunna hantera sin del i BAS.

Väl mött!

/Styrelsen