Om föreningen

SBK är en idéell förening som bildades 1992, vi har ca 240 medlemmar. Hos oss bidrar alla medlemmar till den praktiska driften av klubb och hamnanläggning. Vår hamnanläggning finns i Åvaviken och är en del av Tyresta Nationalparksområde, i södra Stockholms skärgård. Föreningen är ansluten till Saltsjön-Mälarens Båtförbund, SMBF.

Hamnanläggningen skapades av Stockholm Fritid på 60-talet och har successivt byggts ut. I dag består hamnen av 16 pontoner fördelade på sex bryggor med båtar av olika typer och storlekar.

SBK arrenderar markområdet och hyr bryggorna sedan 1992 av Stockholm Fritid.