Hitta hit

WGS84 decimal (lat, lon) 59.171118, 18.369999
Se karta (Google maps)

Hamnanläggningen skapades av Stockholm Fritid på 60-talet och har successivt byggts ut. I dag består hamnen av 16 pontoner fördelade på sex bryggor med båtar av olika typer och storlekar.

SBK arrenderar markområdet och hyr bryggorna sedan 1992 av Stockholm Fritid.

Området ligger c:a en mil från Dalarövägen och allmänna Hamnkartakommunikationer saknas.

SBK erbjuder endast sommarplatser. Tillgång till mastkran och bojeka samt eluttag finns vid servicebryggan.

På våra bilder ser du hur hamnen ser ut och hur bryggorna är fördelade samt vilken bokstavsbeteckning de har.