7 knop gäller i hela viken

På förekommen anledning vill vi påminna om att det råder fartbegränsning i hela viken och i synnerhet bland bryggorna. Max 7 knop gäller.

Hamnkapten