Städdag, 17 april 2021

Städdag

Välkomna till vårens städdag, vi samlas kl 10 på plats invid mastkranen i hamnen. Vi beräknas vara klara vid 13-tiden. Vi avslutar med korvgrillning och något att dricka!

Vi noterar vilka som närvarar. Vi hoppas på en fin fin lördag, hoppas vi ses!

Styrelsen

OBS!
Är du över 70 år så bör du inte närvara pga. rådande omständigheter.