Valberedningen söker akut en ny kassör !

Vår kassör ska arbeta med föreningens löpande ekonomi och delta aktivt i styrelsens arbete.

Vi behöver en kassör som kan göra vår bokföring, bokslut, deklaration och tillsammans med styrelsen göra en budget samt vägleda styrelsen i ekonomiska frågor. Vår kassör hanterar allt kring betalning av medlemsavgifter och andra avgifter, vilket även innebär medlemskontakter.

För detta arbete utgår ett mindre arvode.

Du kan nominera någon medlem du tycker är väl lämpad för arbetet (den nominerade bör ha blivit tillfrågad) eller nominera dig själv.

valberedning@spiruddensbk.se