Y-bommar B-bryggan, Vår 2017

Styrelsen har arbetat frenetiskt med att sammanställa och planera efter enkäten om Y-bommar i Spiruddens Båtklubb. Vi kan glädjande konstatera att över 70 st anmält intresse för bommar!

Vi har därför beslutat att börja med 1st brygga i vår och det kommer att bli B-bryggan (närmast till vänster om mastkranen från land sett). Grovplanering är redan klar.

Varför B?

–Det var den bryggan där nästan alla tackat ja och vi behöver inte flytta så många.

-Vi kommer inte hinna eller mäkta med att ta mer än 1 brygga åt gången.