Båtrampen

Båtrampen kommer att renoveras under maj månad 2017.  Vi räknar med att om inget oförutsett inträffar så har vi en ny båtramp i början av juni.