Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan 2016

För verksamhetsåret 2016 planerar Spiruddens BK följande aktiviteter

1.    Reparation av belysning, på samtliga bryggor, skylift behöver hyras för underhåll av ljusstolpar.

 

2.    Reparation av mastkranen, bland annat behöver spelet repareras.

 

3.    Fortsätta med utfyllning av parkeringsytor nere vid sjön.

 

4.    Reparera slipen, borttagning av trasiga betongplattor som skall ersättas med nya.

 

Om resurserna räcker till,

·         Fortsatt underhåll av bojekan.

·         Anskaffa diverse redskap, mm.

·         Anskaffa och byta ut fem skottkärror.

·         Anskaffa motorsåg och skyddskläder.

·         Anskaffning av handverktyg.

Under året planeras två medlemsträffar var av den första är 14/5 kl 9,00 då vi städar området samt flyttar bojar som är olämpligt placerade.