Årets avgifter – 2016

Avgifter 2016

 

Medlemsavgift per kalenderår                                             300 kr

Nyttjanderättsavgift, betalas första gången båtplats nyttjas 3000 kr

Hamnavgift/Bryggavgift per kalenderår;

                                            <2,10 m       2 moduler    1500 kr

                                            <3,20 m       3 moduler    2250 kr

                                            <4,00 m       4 moduler    3000 kr

Nyckeldeposition                                                             500 kr

(Nyckel till vägbom och bryggrind kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition för varje nyckel.)

Klubbvimpel                                                                 200 kr

(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)

Administrationsavgift                                                    500 kr

Ej anmält ändring av båt / email-adress                          500 kr

Brott mot stadgarna                                                    1000 kr

Förlorad nyckel                                                              500 kr

 

Anmälan att hamnplats/bryggplats inte kommer att nyttjas ska meddelas hamnkapten senast sista februari, annars debiteras avgift som föregående år.