Städdagen avklarad!

Städdagen är nu avklarad och mycket har åstadkommits. Alla Y-bommarna har blivit monterade på E-bryggan och alla bojar utanför har tagits bort. Hamnen och tillhörande mark är nu välorganiserade och rena inför sommarsäsongen. För att fira det utförda arbetet bjöds det på korv och dryck till alla deltagare.

Tack till alla medlemmar som var behjälpliga och bidrog till den lyckade städdagen. Resultatet av ert engagemang är tydligt och har lämnat en varaktig förbättring i hamnen.