Kallelse till Årsmöte 2021

SPIRUDDENS BÅTKLUBB
Kallelse till Årsmöte 2021

Medlemmar i Spiruddens Båtklubb kallas härmed till årsmöte för 2021

Datum: tisdagen den 7 december 2021
Tid: kl. 18.00 – 21.00

På grund av situation med Covid-19 kommer Årsmötet att genomföras som webbmöte. Dagordning och hur man ska koppla upp sig mot mötet meddelas i senare informations mejl.

Varmt välkomna till ett nytt årsmöte
Tyresö den 15 november
Rolf Segerman
ordförande