Stor uppslutning till vårens städdag, tack!

Det var en stor uppslutning medlemmar som deltog i årets vårstädning, stort tack!

Extra till Cilla Frost för bilderna från dagen!

Naturen var även på besök!