Objudna gäster

Vi har tyvärr haft objudna gäster i hamnen igen. Som vanligt är det i första hand utombordsmotorer som har stulits.

Vi har tidigare uppmanat våra medlemmar att märka sina båtar, motorer och tillbehör med så kallad DNA märkning.

Det är det mest effektiva sättet att hålla tjuven borta och i praktiken möjligt att återfå sina prylar.

För mer info se stöldskyddsföreningens sida

SSF DNA-märkning