Inget informationsmöte på torsdag den 1 mars !!

Det blir inget informationsmöte för de som anmält intresse för y-bommar, torsdag 1 mars 2018 kl 18.00

Arbetsgruppen kommer att kalla, berörda medlemmar, till möte vid ett senare tillfälle.