Underhåll av båtbryggor

På torsdag kommer det en pråm med kran för att byta bryggstenar på våra bryggor. Det är bra om det inte ligger några båtar förtöjda där, när de ska byta bryggförtöjningen.