Medlemsinfo

Tänk på att vi kommunicerar i huvudsak via email med våra medlemmar, så det är viktigt att du uppdaterar dina medlemsuppgifter vid förändring.

Behöver du ändra dina uppgifter, flytt, båtbyte,  ny mail med mera,  gör du det genom att logga in in på ditt medlemskonto i BAS https://bas.batunionen.se/  Här går det även att anmäla intresse för hamnplatsbyte.

Bryggplats hyres för viss överenskommen båt, inte hamnplats. Kontroller äger regelbundet rum för att säkerställa att rätt båt ligger på anvisad plats. Hamnkapten har rätt att anvisa ny hamnplats, vid behov.

Faktura avseende medlemsavgift etc. aviseras till den adress medlemmen uppgivit till klubben. Det är medlemmens ansvar att anmäla ny mail så att eventuell uteslutning inte beror på felaktig adress. Det åligger inte klubben att söka efter ny adress.

Begäran om utträde ur klubben ska meddelas skriftligt till klubbens kassör. Utträdet gäller från och med månadsskiftet efter att begäran kommit klubben tillhanda. Erlagda avgifter återbetalas inte.

Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast efter påminnelsens sista betalningsdag anses ha utträtt ur klubben. Rätt till bryggplats upphör därmed omedelbart.

Som medlem är man skyldig att ha vetskap och följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter.

Avgifter

SBK’s ordningsregler

SpiruddensBåtklubb – Stadgar 1996