Kallelse till Årsmöte 2018

SPIRUDDENS BÅTKLUBB

Kallelse till Årsmöte 2018

Medlemmar i Spiruddens Båtklubb kallas till årsmöte.

Tid:           tisdagen den 4 december 2018

Plats:        Nationalparken hus, Naturum Tyresta

Tid:           Kl:19,00 inför årsmötet serveras det kaffe/the med tilltugg

lite info om nationalparken för nya medlemmar ca 30min.

Därefter genomförs årsmötet

 

Välkommen.

Styrelsen.

Ring: Rolf  Segerman 070-3631931 om du kommit vilse.

 

Färdväg: Motorvägen Stockholm-Nynäshamn. Ta av mot Brandbergen, följsedan skyltning mot ”Nationalparken ”ca 5km

Eller se Google Maps.

Styrelsen inbjuder till medlemsmöte på Höstens städdag i hamnen

Lördag 27 oktober 2018 kl. 10.00

Förslag till dagordning

Ny stadgar

På mötet kommer vi att diskutera och rösta om ett förslag till en ny stadgar. Samt diskutera om ett mer långtgående samarbete/sammangående med Åva Båtsällskap.

Vi i styrelsen har insett att vår nuvarande stadgar inte uppfyller dagens krav där allt mer behöver vara mer tydligt, reglerat i stadgar och föreskrifter för att klubben inte ska riskera att hamna i juridiska tvister med medlemmar eller utomstående. Detta innebär att styrelsens ansvar blir tydligare. Styrelsen får också tydligare riktlinjer för sitt arbete. Styrelsen väljer att föreslå SMBF’s normstadgar med någon mindre justering.

Vi i styrelsen ser ett stort problem i rekrytering till klubbens styrelseuppdrag. Vi är flera som vill avsluta våra uppdrag. Klubben behöver en styrelse som kan hantera de stora ekonomiska frågor som kommer de närmaste åren, klubben behöver ha kunniga i avtalsjuridik och ekonomi för att inte trampa i klaveret när nya arrenden ska omförhandlas. Klubben behöver många aktiva för att de skyldigheter klubben har gentemot medlemmarna ska uppfyllas. De aktiva behöver känna att de har möjlighet att lära sig hantera det mycket effektiva systemet (BAS) för klubbens administration. Samtliga i styrelsen behöver kunna hantera sin del i BAS.

Väl mött!

/Styrelsen

Objudna gäster

Vi har tyvärr haft objudna gäster i hamnen igen. Som vanligt är det i första hand utombordsmotorer som har stulits.

Vi har tidigare uppmanat våra medlemmar att märka sina båtar, motorer och tillbehör med så kallad DNA märkning.

Det är det mest effektiva sättet att hålla tjuven borta och i praktiken möjligt att återfå sina prylar.

För mer info se stöldskyddsföreningens sida

https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/#

Lås inte vägbommen!!

Viktigt!!

Lås inte bommen ner till båtklubben.

Brandkåren ? skall hämta vatten ? där pga brand ?i Tyresta.

Det är ingen fara för båtarna.

Styrelsen
Spiruddens BK

Bojekan

Nu har bojekan fått en ny plats på C-bryggan. Den nya rampen gjorde att det var olämpligt att låta den ligga kvar vid servicebryggan. Dessutom blir det mindre att ro för en majoritet av de som har boj.