Objudna gäster

Vi har tyvärr haft objudna gäster i hamnen igen. Som vanligt är det i första hand utombordsmotorer som har stulits.

Vi har tidigare uppmanat våra medlemmar att märka sina båtar, motorer och tillbehör med så kallad DNA märkning.

Det är det mest effektiva sättet att hålla tjuven borta och i praktiken möjligt att återfå sina prylar.

För mer info se stöldskyddsföreningens sida

https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/#

Lås inte vägbommen!!

Viktigt!!

Lås inte bommen ner till båtklubben.

Brandkåren ? skall hämta vatten ? där pga brand ?i Tyresta.

Det är ingen fara för båtarna.

Styrelsen
Spiruddens BK

Bojekan

Nu har bojekan fått en ny plats på C-bryggan. Den nya rampen gjorde att det var olämpligt att låta den ligga kvar vid servicebryggan. Dessutom blir det mindre att ro för en majoritet av de som har boj.