Kontakta oss, Styrelsen

Rolf SegermanOrdförande

Rolf Segerman

ordforande@spiruddensbk.se

070-3631931


Kjell ErikssonVice ordförande

Kjell Eriksson

vordforande@spiruddensbk.se

073-7136652


Hamnkapten

Michael Hallberg, fördelar hamnplatser

hamnkapten@spiruddensbk.se

0700-865238


Vice hamnkapten

Fredrik Kant

vhamnkapten@spiruddensbk.se

070-787 06 01


Lennart WiksénUnderhåll

Lennart Wiksén, hanterar bryggor och underhåll av hamnen.

bryggor@spiruddensbk.se

072-7010748


Monica HurtigKassör

Monica Hurtig

kassor@spiruddensbk.se


Sekreterare

Gunnar Fjaestad

sekreterare@spiruddensbk.se


Suppleanter

Patrik Bergman

Tomas Hermansson


Webmaster

Tomas Hermansson

webmaster@spiruddensbk.se


Revisorer

Ordinarie   Yngve Skog

Ordinarie   Christer Forsgren


Valberedning

valberedning@spiruddensbk.se

Valberedare Ari Snorrason

Sammankallande Kerstin Kindström