Avgifter

Avgifter 2019

Förstagångsavgift fram till midsommar 20193 000 kr
Förstagångsavgift ordinarie4 000 kr
Medlemsavgift per kalenderår400 kr
Klubbvimpel
(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)
200 kr
Administrationsavgift500 kr
Pliktavgift1 000 kr

Depositionsavgifter

Nyckeldeposition
(Nyckel till vägbom och brygga kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition
för varje nyckel.)
500 kr
Y-bom 10 m, deposition<8 595 kr
Y-bom 8 m, deposition7 300 kr
Y-bom 6 m, deposition4 695 kr

Hamnavgifter

Bojplats, båtbredd 0 – 2,10 m2 400 kr
Bojplats, båtbreddd 2,11 – 3,19 m3 600 kr
Bojplats, båtbredd 3,20 – 4,00 m4 800 kr
Y-bomsplats, avgift/10 cm100 kr
Y-bom, underhåll700 kr
Rampavgift1 200 kr