Avgifter

Avgifter 2020

Förstagångsavgift ordinarie2 000 kr
Medlemsavgift per kalenderår400 kr
Klubbvimpel
(Vi har ett avtal med Åva Båtsällskap om att få hämta/tanka vatten vid deras mastkrans brygga, under förutsättning att båten bär SBK’s klubbvimpel, väl synlig.)
200 kr
Administrationsavgift500 kr
Pliktavgift1 000 kr

Depositionsavgifter

Nyckeldeposition
(Nyckel till vägbom och brygga kvitteras ut hos vår hamnkapten mot en deposition
för varje nyckel.)
500 kr
Rampavgift1 200 kr
Vinterplats2 000 kr
Y-bom 10 m, deposition8 595 kr
Y-bom 8 m, deposition7 300 kr
Y-bom 6 m, deposition4 695 kr
Y-bomsplats, avgift/10 cm90 kr
Y-bom, underhåll700 kr
Bojplats, båtbredd 0 – 2,10 m2 200 kr
Bojplats, båtbreddd 2,11 – 3,19 m3 200 kr
Bojplats, båtbredd 3,20 – 4,00 m4 300 kr

Bryggavgiften reduceras första året beroende på när på året enligt nedan

Full avgift Halv avgift ingen bryggavgift
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

Uppsägning av bryggplats

Full avgift Ingen avgift återbetalas under året
jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec